“Діагностика рівня емпатійних здібностей” (В.В. Бойко)

Опис методики. На меті методики постає оцінка вміння співпереживати та розуміти думки та почуття інших людей.

Вік досліджуваних: 14 років і старше.

Форма проведення: письмове опитування.

Респонденту пропонується ознайомитися з низкою тверджень та висловити свою згоду/незгоду з ними.

Інструкція: «Вкажи, чи ти згоден із твердженнями, представленими в бланку. Якщо згоден, постав знак «+» у колонці ствердних відповідей, якщо не згоден – постав знак «+» у колонці негативних відповідей».

Опрацювання результатів. Підраховується кількість відповідей за кожною шкалою (відповідно до ключа). Оцінки за кожною шкалою можуть змінюватись від 0 до 6 балів і вказують на значущість конкретного параметра в структурі емпатії. Далі визначається сумарна оцінка.

Джерело опису методики: Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. – М.: Филин, 1996. – 472 с.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 4

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Ключ

Аркуш 3: Розрахунок результатів

Аркуш 4: Частотний розподіл за рівнями, діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.