Позначка: вміння співпереживати та розуміти думки та почуття інших

“Діагностика рівня емпатійних здібностей” (В.В. Бойко)

Опис методики. На меті методики постає оцінка вміння співпереживати та розуміти думки та почуття інших людей. Вік досліджуваних: 14 років і старше. Форма проведення: письмове опитування. Респонденту пропонується ознайомитися з низкою тверджень та висловити свою згоду/незгоду з ними. Інструкція: «Вкажи, чи ти згоден із твердженнями, представленими в бланку. Якщо згоден, постав знак «+» у колонці […]