Позначка: умение сопереживать

“Діагностика рівня емпатійних здібностей” (В.В. Бойко)

Опис методики. На меті методики постає оцінка вміння співпереживати та розуміти думки та почуття інших людей. Вік досліджуваних: 14 років і старше. Форма проведення: письмове опитування. Респонденту пропонується ознайомитися з низкою тверджень та висловити свою згоду/незгоду з ними. Інструкція: «Вкажи, чи ти згоден із твердженнями, представленими в бланку. Якщо згоден, постав знак «+» у колонці […]