“Опитувальник поведінки та переживання, пов’язаних з роботою” / AVEM (У. Шааршмідт, А. Фішер; адаптація Т.І. Рогінської)

Опис методики. Опитувальник AVEM – це багатофакторний діагностичний інструмент, що дозволяє визначити типи поведінки людини у ситуаціях професійних вимог. При створенні опитувальника автори виходили з припущення, що взаємодія індивіда з вимогами професійного середовища, що сприяє психічному здоров’ю та професійному зростанню. Вони визначають три основні сфери особистості:
1. Професійна активність
2. Психічна стійкість та стратегії подолання проблемних ситуацій
3. Емоційна установка до професійної діяльності (емоційне ставлення до роботи)

Опитувальник складається з 66 тверджень, об’єднаних в 11 шкал, виділених за допомогою факторного аналізу та відображають реакції людини на вимоги професійного середовища та способи поведінки, що формуються на основі цих реакцій. Кожна шкала містить 6 тверджень, ступінь згоди з якими випробуваний оцінює за п’ятибальною шкалою – від “повністю згоден” (5 балів) до “повністю не згоден” (1 бал).

Тип файлу: *.xlsx (Excel 2010)

Кількість аркушів: 3

Аркуш 1: Введення даних

Аркуш 2: Розрахунок результатів

Аркуш 3: Виведення рівнів. Частотний розподіл за рівнями. Діаграма


Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.