Позначка: Шааршмидт

“Опитувальник поведінки та переживання, пов’язаних з роботою” / AVEM (У. Шааршмідт, А. Фішер; адаптація Т.І. Рогінської)

Опис методики. Опитувальник AVEM – це багатофакторний діагностичний інструмент, що дозволяє визначити типи поведінки людини у ситуаціях професійних вимог. При створенні опитувальника автори виходили з припущення, що взаємодія індивіда з вимогами професійного середовища, що сприяє психічному здоров’ю та професійному зростанню. Вони визначають три основні сфери особистості: 1. Професійна активність 2. Психічна стійкість та стратегії подолання […]