Методика дослідження словесно-логічного мислення (Е.Ф. Замбацявічене)

Опис методики. Мета методики – дослідження мислення, оцінка сформованості основних логічних операцій.

Експериментальний матеріал: бланки, що містять 4 вербальні субтести, що включають
40 завдань (по 10 у кожному субтесті), підібраних з урахуванням програмного матеріалу:

  • субтест 1 – виявлення поінформованості, здатності диференціювати суттєві ознаки предметів чи явищ від другорядних;
  • субтест 2 – оцінка здатності до класифікації, абстрагування;
  • субтест 3 – оцінка вміння знаходити встановити логічні зв’язки та відносини між поняттями;
  • субтест 4 – Виявлення вміння узагальнювати поняття за родовими ознаками.

Перед пред’явленням контрольних десяти завдань кожного субтесту дитині пропонується кілька тренувальних завдань з метою її залучення до завдання. Далі дитина починає виконання завдань, зміст яких читається вголос експериментатором.

При обробці даних підраховується сума балів, отриманих за виконання окремих субтестів
(за ключом, запропонованим автором), та загальна бальна оцінка за чотири субтести загалом.

Тип файлу: *.xlsx (Excel 2010)

Кількість листів: 3

Аркуш 1: Введення даних

Лист 2: Розрахунок результатів згідно з ключом за кожною шкалою; розрахунок середнього та стандартного відхилення; виведення рівнів


Аркуш 3: Частотний розподіл за рівнями. Діаграма


Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.