“Шкільний тест розумового розвитку” (форма А) (Є.М. Борисова, К.М. Гуревич, М.К. Акімова, Г.П. Логінова, В.Т. Козлова)

Опис методики. Шкільний тест розумового розвитку застосовується визначення рівня розумового розвитку учнів 7-9 класів віком від 12 до 16 років. В основі його створення лежить принцип діагностики, орієнтованої на соціально-психологічний норматив.

ШТРР включає 6 підтестів, кожен з яких містить 15-25 завдань. Є груповим. Тест проводиться не так на швидкість, дається достатньо часу на його виконання. Він відповідає всім критеріям інших діагностичних методів.

Кожен підтест об’єднаний певною темою:

  • “Поінформованість” (1, 2)
  • “Аналогії” (3)
  • “Логічні класифікації” (4)
  • “Логічні узагальнення” (5)
  • “Ряди з чисел” (6)

Джерело опису методики: Рогов Е.И.  Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы психолога с детьми разного возраста: практическое пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. 412 с.

Тип файлу: *.xlsx (Excel 2010)

Кількість аркушів: 6

Аркуш 1: Субтест №1. Поінформованість. Ввід данних. Розрахунок результатів згідно з ключем. Розрахунок середнього

Аркуш 2: Субтест №2. Поінформованість. Ввід данних. Розрахунок результатів згідно з ключем. Розрахунок середнього

Аркуш 3: Субтест №3. Аналогія. Ввід данних. Розрахунок результатів згідно з ключем. Розрахунок середнього

Аркуш 4: Субтест №4. Класифікація. Ввід данних. Розрахунок результатів згідно з ключем. Розрахунок середнього

Аркуш 5: Субтест №5. Узагальнення. Ввід данних. Розрахунок результатів згідно з ключем. Розрахунок середнього

Аркуш 6: Субтест №6. Числові ряди. Ввід данних. Ввід данних. Розрахунок результатів згідно з ключем. Розрахунок середнього