“Діагностика стилю керівництва” (А.Л. Журавльов)

Опис методики. Методика спрямована на виявлення стилю керівництва.

Стимульний матеріал. Бланк із твердженнями.

Дослідження проводиться у індивідуальному порядку. Респонденту видається бланк, після чого його знайомлять з інструкцією наступного змісту: «Вам буде запропоновано 27 характеристик діяльності керівника та до кожної характеристики – по 5 варіантів її прояву. Виберіть, будь ласка, один або кілька з 5 варіантів, які Вам підходять, та позначте їх».

Оцінка результатів. Підраховується сума балів за кожним із 3-х стилів керівництва відповідно до таблиці – ключа. Далі отриману суму балів за кожним стилем керівництва призводять до цифри, зручної для подальшого аналізу. Результат виражається трьома цифрами, з яких кожна –
до 10 балів. За кількісний показник домінування того чи іншого типу прийнято різницю в 3 і більше балів. Якщо приблизно однакова виразність двох стилів домінує над третім, стиль керівництва є змішаним.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 4

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Переклад по ключу

Аркуш 3: Розрахунок результатів

Аркуш 4: Частотний розподіл за рівнями і діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.