“Поведінка у конфліктній ситуації” (К. Томас; адаптація Н.В. Гришиної)

Опис методики. Автором методики виділяються п’ять способів регулювання конфліктів, позначені відповідно до двох основних вимірів (кооперація і напористість):
1. Змагання (конкуренція) – прагнення добитися своїх інтересів, не зважаючи на шкоду для оточуючих
2. Пристосування – принесення в жертву своїх інтересів заради іншого
3. Компроміс – угода на основі взаємних поступок; знімання суперечність
4. Уникнення – відсутність прагнення до кооперації та відсутність тенденції до досягнення власних цілей
5. Співпраця – учасники ситуації приходять до альтернативи, що повністю задовольняє інтереси обох сторін
К. Томас описує кожен з п’яти перерахованих можливих варіантів дванадцятьма судженнями, що характеризують поведінку індивіда в конфліктній ситуації. У різних поєднаннях вони згруповані в 30 пар, у кожній з яких респонденту пропонується вибрати те судження, яке є найбільш типовим для його поведінки.

Тип файлу: *.xlsx (Excel 2010)

Кількість аркушів: 4

Аркуш 1: Введення даних

Лист 2: Обробка даних згідно з ключом

Аркуш 3: Розрахунок результатів: розрахунок середнього та стандартного відхилення; виведення рівнів

Аркуш 4: Частотний розподіл за рівнями; діаграма


Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.