Діагностика домінуючого настрою / ДС – 8 (Л.В. Куліков)

Опис методики. Методика призначена для визначення характеристик настрою та деяких характеристик особистісного рівня психічних станів з допомогою суб’єктивних оцінок обстежуваного. Головним чином здійснюється діагностика щодо стійких (домінуючих) станів.

Виділяються такі шкали:

  • активне/пасивне ставлення до життєвої ситуації;
  • бадьорість/сумність;
  • тонус високий/низький;
  • розкутість/напруженість;
  • спокій/тривога;
  • стійкість/нестійкість емоційного тону;
  • задоволеність/незадоволеність життям;
  • позитивний/негативний образ самого себе (контрольна шкала).

Обробка методики полягає у підсумовуванні написаних обстежуваним балів за всіма пунктами, що входять у відповідну шкалу.

Джерело опису методики: Куликов Л.В. Психология настроения. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 5

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Обробка результатів

Аркуш 3: «Сирі» бали

Аркуш 4: Результати (чоловіки)

Аркуш 5: Результати (жінки)

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.