“Госпітальна шкала тривоги та депресії” (HADS) (A.S. Zigmond, R.P. Snaith)

Опис методики. Шкала використовується для виявлення та оцінки тяжкості депресії та тривоги в умовах загальномедичної практики. Переваги шкали полягають в простоті застосування і обробки (заповнення шкали не вимагає тривалого часу і не викликає ускладнень у пацієнта). Вона має високу дискримінантну валідність щодо двох розладів: тривоги і депресії.

Стимульний матеріал. Бланк, який містить у собі 14 тверджень, і включає дві частини: тривога (I частина) і депресія (II частина).

Респонденту пропонується оцінити ряд тверджень відповідно до уявлень про себе. Інструкція: «Кожному твердженню відповідають 4 варіанти відповіді. Виберіть ту з відповідей, яка відповідає Вашому стану, а потім підсумуйте бали». Час заповнення бланка не обмежується.

Для інтерпретації необхідно підсумувати бали по кожній частині окремо.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 3

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Розрахунок результатів

Аркуш 3: Частотний розподіл за рівнями і діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.