Позначка: ДС-8

Діагностика домінуючого настрою / ДС – 8 (Л.В. Куліков)

Опис методики. Методика призначена для визначення характеристик настрою та деяких характеристик особистісного рівня психічних станів з допомогою суб’єктивних оцінок обстежуваного. Головним чином здійснюється діагностика щодо стійких (домінуючих) станів. Виділяються такі шкали: активне/пасивне ставлення до життєвої ситуації; бадьорість/сумність; тонус високий/низький; розкутість/напруженість; спокій/тривога; стійкість/нестійкість емоційного тону; задоволеність/незадоволеність життям; позитивний/негативний образ самого себе (контрольна шкала). Обробка методики полягає […]