«ДАП-п» (діагностичний опитувальник виявлення схильності до різних форм девіантного поведінки)

Опис методики. Метою методики є виявлення осіб, схильних до різних видів девіантної поведінки, та визначення професійної спрямованості.

Інструкція: «Зараз вам будуть пред’явлені питання стосовно деяких ваших індивідуальних психологічних особливостей. На реєстраційному бланку наводиться чотири варіанти відповідей. Вам необхідно уважно прочитати питання і вибрати найбільш підходящий для вас варіант відповіді, всі відповіді повинні фіксуватись у реєстраційному бланку. Для цього у рядку, що відповідає номеру питання, вам необхідно відзначити одну з чотирьох клітин, що збігається з обраною вами відповіддю. На кожне запитання можливий лише один варіант відповіді».

Опитувальник складається з 60 питань, які діляться на 4 блоки:

  • професійна спрямованість;
  • схильність до адиктивної поведінки;
  • схильність до делінквентної поведінки;
  • схильність до суїциду.

Обробка отриманих результатів здійснюється за кожним блоком окремо з допомогою спеціальних «ключів». При подальшій обробці «сирі» значення за шкалами підсумовуються,
і визначається сумарний бал (схильність до девіантних форм поведінки), який потім переводиться до десятибальної шкали нормального розподілу (стіни).

Джерело опису методики: Федосенко Е.В. Сопровождение профессионального самоопределения детей-сирот подросткового возраста. Калининград: Изд-во РГУ
им. И. Канта, 2009. 151 с.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 6

Аркуш 1: Відповіді респондентів (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2-5: Розрахунок результатів за ключем

Аркуш 6: Загальні таблиці; діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.