Позначка: опросник для выявления склонности к различным формам девиантного поведения

«ДАП-п» (діагностичний опитувальник виявлення схильності до різних форм девіантного поведінки)

Опис методики. Метою методики є виявлення осіб, схильних до різних видів девіантної поведінки, та визначення професійної спрямованості. Інструкція: «Зараз вам будуть пред’явлені питання стосовно деяких ваших індивідуальних психологічних особливостей. На реєстраційному бланку наводиться чотири варіанти відповідей. Вам необхідно уважно прочитати питання і вибрати найбільш підходящий для вас варіант відповіді, всі відповіді повинні фіксуватись у реєстраційному […]