“Диференціальний тест рефлексивності” (Д.О. Леонтьєв, Є.М. Осін)

Опис методики. Метою методики є диференціальна діагностика рефлексивних процесів особистості.

У диференціальній моделі рефлексивності розрізняються позитивні (системна рефлексія) та негативні (квазірефлексія, інтроспекція) різновиду рефлексивних процесів.

Стимульний матеріал: бланк, що включають 30 тверджень, за якими можливе обчислення значень шкал:

1) «системна рефлексія»: пов’язана з самодистанціюванням та поглядом на себе з боку;

2) «інтроспекція» (або «самокопання»): пов’язана із зосередженістю на власному стані, власних переживаннях;

3) «квазірефлексія»: спрямована на об’єкт, що не має відношення до актуальної життєвої ситуації, та пов’язана з відривом від актуальної ситуації буття у світі.

Респонденту надається бланк і пропонується інструкція наступного змісту: «Оцініть запропоновані твердження, позначаючи галочкою ту відповідь, яка найкраще відображає Вашу думку».

Обробка даних дослідження. Відповіді респондента переводять у бали наступним чином: «ні» – 1 бал; “швидше ні, ніж так” – 2 бали; “швидше так, ніж ні” – 3 бали; «так» – 4 бали. Значення кожної зі шкал дорівнює сумі балів пунктів, що до неї входять.

Джерело опису методики: Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин. Рефлексия «хорошая» и «дурная»: от объяснительной модели к дифференциальной диагностике // Журнал Высшей школы экономики. 2014. Т. 11. №4. С. 110-135.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 3

Аркуш 1: Відповіді респондентів (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Розрахунок результатів

Аркуш 3: Частотний розподіл за рівнями; діаграма

 

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.