Позначка: Леонтьєв

“Диференціальний тест рефлексивності” (Д.О. Леонтьєв, Є.М. Осін)

Опис методики. Метою методики є диференціальна діагностика рефлексивних процесів особистості. У диференціальній моделі рефлексивності розрізняються позитивні (системна рефлексія) та негативні (квазірефлексія, інтроспекція) різновиду рефлексивних процесів. Стимульний матеріал: бланк, що включають 30 тверджень, за якими можливе обчислення значень шкал: 1) «системна рефлексія»: пов’язана з самодистанціюванням та поглядом на себе з боку; 2) «інтроспекція» (або «самокопання»): пов’язана […]