Категорія: Обробка тестів

Карта ризику суїциду (модифікація для підлітків Л.Б. Шнейдер)

Опис методики: визначення вираженості факторів ризику суїцида у підлітків. Форма проведення: індивідуальне/групове опитування. Інструкція: Респондентам належить обрати вирази, які співвідносяться з відповідними колонками у бланку відповідей. Джерело опису методики:  Тип файлу: *.xlsx (Excel) Кількість аркушів: 4 Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів) Аркуш 2: Розрахунок результатів за ключем Аркуш 3: […]

Методика рівня вираженості та спрямованості рефлексії М. Гранта

Опис методики: розроблений дослідний опитувальник, що дозволяє оцінити рівень вираженості і спрямованість рефлексії суб’єкта. Опитувальник складається з двох шкал – саморефлексії і соціорефлексіі. Аналізується співвідношення двох форм рефлексії. Найбільш «адаптованим» вважається середній рівень саморефлекіі і високий або вище середнього рівень соціорефлексіі. Форма проведення: індивідуальне/групове опитування. Інструкція: Вам належить дати відповіді на кілька тверджень опитувальника. У […]

Діагностика рефлексивності (Карпов, Пономарьова)

Опис методики: Рефлексивність – це здатність людини виходити за межі власного “Я”, осмислювати, вивчати, аналізувати щось за допомогою порівняння образу свого “Я” з якимись подіями, особистостями. Рефлексивність, як протилежність імпульсивності, характеризує людей, які, перш ніж діяти, внутрішньо переглядають всі гіпотези, відкидаючи ті з них, які здаються їм малоправдоподібними, приймають рішення продумано, виважено, враховуючи різні варіанти […]