Діагностика рефлексивності (Карпов, Пономарьова)

Опис методики: Рефлексивність – це здатність людини виходити за межі власного “Я”, осмислювати, вивчати, аналізувати щось за допомогою порівняння образу свого “Я” з якимись подіями, особистостями. Рефлексивність, як протилежність імпульсивності, характеризує людей, які, перш ніж діяти, внутрішньо переглядають всі гіпотези, відкидаючи ті з них, які здаються їм малоправдоподібними, приймають рішення продумано, виважено, враховуючи різні варіанти вирішення “завдання”

Форма проведення: індивідуальне/групове опитування.

Інструкція: Вам належить дати відповіді на кілька тверджень опитувальника. У бланку відповідей навпроти номера питання проставте, будь ласка, цифру, відповідну варіанту вашої відповіді: 1 – абсолютно невірно; 2 – невірно; 3 – скоріше так; 4 – не знаю; 5 – скоріше вірно; 6 – вірно; 7 – абсолютно вірно. Пам’ятайте, що правильних або неправильних відповідей в даному випадку бути не може.

Джерело опису методики: А. В. Карпов. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики // Психологический журнал, 2003. №5

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 4

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Розрахунок результатів за ключем

Аркуш 3: Результати за рівнями

Аркуш 4: Частотний розподіл результатів 

Скріншоти: