“Вербальна фантазія” (Р.С. Немов)

Опис методики. Метою дослідження є вивчення фантазії дошкільнят.

Експериментальний матеріал: протокол фіксації результатів.

Дитині пропонується придумати розповідь (історію, казку) про якусь живу істоту (людину, тварину) або про щось інше на вибір дитини і викласти її усно протягом 5 хвилин. На вигадування теми чи сюжету оповідання (історії, казки) приділяється до однієї хвилини, а після цього дитина приступає до розповіді.

Оцінка результатів. У ході розповіді фантазія дитини оцінюється за такими ознаками:

  • швидкість процесів уяви;
  • незвичність, оригінальність образів уяви;
  • багатство фантазії;
  • глибина та опрацьованість образів;
  • вразливість, емоційність образів.

По кожній із зазначених ознак розповідь дитини отримує від 0 до 2 балів. При цьому:

  • 0 балів – ознака в оповіданні практично відсутня;
  • 1 бал – ознака є, але виражена порівняно слабо;
  • 2 бали – ознака виражена досить сильно.

Максимальна кількість балів, яку може отримати дитина за методикою, – 10, а мінімальна – 0.

Джерело опису методики: Немов Р.С. Психология. М.: ВЛАДОС, 2009. – Кн. 2: Психология образования. 608 с.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 2

Аркуш 1: Введення даних; розрахунок результатів (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Частотний розподіл за рівнями і діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.