Позначка: Якоря кар’єри

Якоря кар’єри (Е. Шейн; переклад та адаптація В.О. Чікер і В.Е. Винокурової)

Опис методики. На меті методики постає діагностика ціннісних орієнтацій особистості кар’єрі. Оснащення: бланк опитувальника, ключ. Процедура дослідження: Після надання бланків досліджуваним пропонується прочитати інструкцію. Потім експериментатор повинен відповісти на всі запитання, що задаються ними. Після цього досліджувані працюють самостійно. Інструкція: «Будь ласка, дайте відповіді на запитання тесту». Джерело опису методики: Почебут Л.Г., Чикер В. А. […]