Позначка: С.Я. Рубінштейн

Методика самооцінки та рівня домагань (Т. Дембо, С.Я. Рубінштейн; Г.М. Пріхожан)

Опис методики. На меті методики постає вивчення особливостей самооцінки. Форма проведення: письмове опитування. Інструкція: «Кожна людина оцінює свої можливості, здібності, характер тощо. Рівень розвитку кожної якості, сторони людської особистості можна умовно зобразити вертикальною лінією, нижня точка якої символізуватиме найнижчий розвиток, а верхня – найвищий. На бланку намальовано 7 таких ліній. Вони означають: 1) здоров’я; 2) […]