Позначка: Прихожан

Методика самооцінки та рівня домагань (Т. Дембо, С.Я. Рубінштейн; Г.М. Пріхожан)

Опис методики. На меті методики постає вивчення особливостей самооцінки. Форма проведення: письмове опитування. Інструкція: «Кожна людина оцінює свої можливості, здібності, характер тощо. Рівень розвитку кожної якості, сторони людської особистості можна умовно зобразити вертикальною лінією, нижня точка якої символізуватиме найнижчий розвиток, а верхня – найвищий. На бланку намальовано 7 таких ліній. Вони означають: 1) здоров’я; 2) […]

Мотивація вчення та емоційного ставлення до навчання у середніх та старших класах школи (А.М. Прихожан)

Опис методики. На меті методики постає діагностика пізнавальної активності, мотивації досягнення, тривожності, гніву. Вік досліджуваних: 9-14 років. Форма проведення: фронтальне письмове опитування. Інструкція: Прочитайте уважно кожну пропозицію та обведіть одну з цифр, розташованих праворуч, залежно від того, який ваш звичайний стан на уроках у школі, як ви зазвичай відчуваєте себе там. Немає правильних чи неправильних […]