Позначка: Пошук соціальної підтримки

Копінг-поведінка у стресових ситуаціях (Д. Амірхан)

Опис методики. Методика являє собою короткий самооцінний опитувальник, що складається з 33 тверджень. Визначає базисні копінг-стратегії, їх виразність у структурі вміння справлятися зі стресом. Тристадійний факторний аналіз різноманітних ситуаційно-специфічних копінг-відповідей на стрес дозволив Д. Амірхану визначити три базисні копінг-стратегії: вирішення проблем, пошук соціальної підтримки, уникнення (ухилення). Вік досліджуваних: Опитувальник може застосовуватися для дослідження осіб підліткового […]