Ціни на студентські (не термінові) роботи

Вид роботи

Вартість, грн

Курсова робота

від 1200

Дипломна робота (бакалавр, спеціаліст)

від 4000

Магістерська робота

від 4000

Аналіз результатів дослідження за допомогою форм в програмі ЕхсеІ (без опису отриманих даних):

–    проста методика

–    складна методика

 

 

60

100

Розробка форми в програмі ЕхсеІ для розрахунку результатів, отриманих при проведенні психологічної діагностики:

–    проста методика

–    складна методика

 

 

40

70

Аналіз зв’язку між змінними (обчислення коефіцієнта лінійної кореляції Пірсона, обчислення коефіцієнта рангової кореляції Спірмена):

–    без опису даних

–    з описом отриманих даних

 

 

100

від 200

Виявлення відмінностей у рівні прояву ознаки (критерій Стьюдента для незалежних змінних, критерій Манна-Уітні, критерій Краскела-Уолліса):

–    без опису даних

–    з описом отриманих даних

 

 

50

100

Оцінка достовірності зсуву значень (критерій Стьюдента для залежних змінних, критерій Вілкоксона):

–    без опису даних

–    з описом отриманих даних

 

 

50

100

Доповідь до захисту:

–    текст

–    текст + презентація

 

100

250

Анотація, рецензія

350

Презентація в PowerPoint (тематична)

від 250

Щоденник з практики

600

Звіт з практики (навчальної, виробничої, переддипломної)

від 1300

Реферат

8 грн / сторінка

Есе

70 грн / сторінка

Тези

70 грн / сторінка

Наукова стаття

70 грн / сторінка

Відповіді на питання до заліку, екзамену

7 грн / питання

Контрольна робота / задачі / ситуаційні завдання

відповідно до ступеня
складності