Позначка: збудження

Методика діагностики темпераменту Я. Стріляу (адаптація М.Р. Данилової, Ф.Г. Шмельова)

Опис методики. Опитувальник спрямовано на вивчення трьох основних характеристик типу нервової діяльності: рівня сили процесів збудження, рівня сили процесів гальмування, рівня рухливості нервових процесів. Також розраховується показник врівноваженості процесів збудження і гальмування за силою. Тест містить три шкали, які реалізовані у вигляді переліку із 134 питань, що передбачають один із трьох можливих варіантів відповіді: “так”, “важко […]