Позначка: Снайдер

“Шкала соціального самоконтролю” (М. Снайдер)

Опис методики. ШСС вимірює ступінь контролю людини над своєю поведінкою і управління враженням про неї в оточуючих. За допомогою методики можна визначити, якою мірою людина відноситься до категорії людей, які добре вміють керувати враженням («добре керує собою») або до категорії людей, чия поведінка обумовлена швидше внутрішніми установками, а не пред’явленням себе («погано керує собою»). Джерело […]