Позначка: Диагностика степени удовлетворенности потребностей

“Діагностика ступеня задоволення потреб” (А. Маслоу)

Опис методики. Представлена методика дозволяє зрозуміти, які потреби на даний момент є для досліджуваного найважливішими. Передбачається, що саме вони найменш задоволені. Методика містить 20 тверджень, ступінь значущості яких досліджувані повинні оцінити. Інструкція: “Виберіть літеру і позначте її в бланку напроти кожного твердження: абсолютно правильно і точно – З; більшою мірою правильно і точно – М; […]